Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja grzybów / Fungarium Macromycetes (Instytut Nauk Leśnych PB)
Fungarium grzybów makroskopowych w swej obecnej postaci powstało w 1988 roku i rozbudowywane było w następnych latach z myślą o udokumentowaniu całości makromikobioty Puszczy Białowieskiej. Z czasem, w wyniku realizacji różnych projektów badawczych i wypraw mikologicznych, sukcesywnie powiększano fungarium o okazy z innych części kraju i zagranicy. Fungarium grzybów makroskopowych obejmuje głównie grzyby zaliczane dawniej do szeroko pojętej grupy grzybów bezblaszkowych Aphyllophorales, inne grupy makrogrzybów reprezentowane są marginalnie. Okazy gromadzone są w formie zielnika. Zasuszone okazy grzybów umieszczone są w strunowych woreczkach w celu zabezpieczenia okazów przed owadami a następnie w składanych kopertach z szarego papieru o wymiarach 14 x 20cm. W prawym górnym rogu koperta jest opieczętowana numerem kolejnym. Każda koperta zawiera również wygenerowaną z programu etykietę zielnikową wraz z kodem QR. Do zbioru w większości przypadków dołączone są również fotografie z szczegółami budowy makro i mikroskopowej grzyba.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 2,624 Results
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev & P.Roberts, 2314", https://doi.org/10.48370/OFD/3EP5TE, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev & P.Roberts, 2778", https://doi.org/10.48370/OFD/0MTPKQ, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev & P.Roberts, 1967", https://doi.org/10.48370/OFD/GOZP0G, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev & P.Roberts, 2779", https://doi.org/10.48370/OFD/MPTABY, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 679", https://doi.org/10.48370/OFD/BQJHCO, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 705", https://doi.org/10.48370/OFD/UA3OOB, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 1202", https://doi.org/10.48370/OFD/YOENLY, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 2317", https://doi.org/10.48370/OFD/IIFJXO, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 2766", https://doi.org/10.48370/OFD/8PTCUQ, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Aug 1, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Sistotremastrum suecicum Lisch. ex J.Erikss., 2791", https://doi.org/10.48370/OFD/ODT7HJ, openforestdata.pl, V2
Fungarium Macromycetes
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =