Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja owadów / Insect collection (Instytut Nauk Leśnych PB)
Kolekcja zawiera tysiąc okazów z około 600 gatunków chrząszczy (Coleoptera) gromadzonych od 1974 roku w zbiorach prywatnych. Uwzględnione są chrząszcze saproksyliczne czyli takie, które rozwijają się w drewnie, albo są z nim związane poprzez łańcuch pokarmowy - np. rodzina sprężykowatych (Elateridae). Większość okazów pochodzi z Puszczy Białowieskiej, ale nie wszystkie. W kolekcji znajdują się także chrząszcze z innych rejonów Polski oraz z zagranicy, a więc stamtąd, dokąd docierały ekspedycje organizowane przez Śląskie Towarzystwo Entomologiczne. Są zatem owady mi.in. z Turcji czy Grecji, Kaukazu, a nawet z Dalekiego Wschodu (Primorie) w Rosji. Wszystkie chrząszcze, z podziałem na samce i samice (o ile dało się to makroskopowo stwierdzić) zostały sfotografowane techniką makrofotografii cyfrowej. Każdy okaz naklejony jest na kartonik, który z kolei przebity jest szpilką entomologiczną. Chodzi o to, aby obiekt był jak najmniej narażony na uszkodzenie. Jednocześnie pod okazem na tej samej szpilce znajdują się etykiety, na których zapisane jest miejsce i data pozyskania oraz nazwisko autora rekordu, a także -o ile to było możliwe- okoliczności w jakich owad został schwytany (np. roślina żywicielska, na światło, na kwiatach, z hodowli, itp.). Dodatkowo obiekty posiadają też etykietkę determinacyjną zawierająca łacińską nazwę owada, nazwisko autora i rok opisu gatunku wraz z nazwiskiem autora oznaczenia.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 1,007 Results
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Zbiór egzotycznych owadów C-1007", https://doi.org/10.48370/OFD/20ROON, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Anthaxia passerini (Pecchioli, 1837), 1006", https://doi.org/10.48370/OFD/GAIGQK, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Cyphosoma tataricum (Pallas, 1773), C-1005", https://doi.org/10.48370/OFD/1I8KTJ, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Lampetis argentata (Mannerheim, 1837), C-1004", https://doi.org/10.48370/OFD/GJDIH2, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Peerotis susanne (Novak, 1983), C-1003", https://doi.org/10.48370/OFD/CTDCC8, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Perotis uniolor (Olivier, 1790), C-1002", https://doi.org/10.48370/OFD/XIHYHQ, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Perotis margotana (Novak, 1983), C-1001", https://doi.org/10.48370/OFD/WCGQPI, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Perotis chlorana (Laprte et Gory, 1836), C-1000", https://doi.org/10.48370/OFD/RTSH5V, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Perotis cuprata (Klug, 1829), C-999", https://doi.org/10.48370/OFD/ZKSBTL, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Apr 26, 2022
Ługowoj, Jerzy, 2022, "Capnodis cariosa (Pallas, 1776), C-998", https://doi.org/10.48370/OFD/3L0QQF, openforestdata.pl, V1
Coleoptera collection
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =