Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja roślin / Herbarium (Instytut Nauk Leśnych PB)
Początki tworzenia kolekcji zielnikowej sięgają 1986 roku. Zielnik rozbudowywany był w następnych latach z myślą o udokumentowaniu całości flory Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Z czasem, w wyniku realizacji projektów badawczych i wypraw botanicznych, sukcesywnie powiększano herbarium o okazy z innych części kraju i z zagranicy. Okazy zielnikowe umieszczone są na białych kartach papieru o wymiarach 27x42 cm. Zasuszone rośliny przytwierdzone są do kart paskami papieru metodą Archera. W prawym górnym rogu karta jest opieczętowana numerem kolejnym karty zielnikowej.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 8,252 Results
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha leśna (Rorippa sylvestris (L.) Besser), 521", https://doi.org/10.48370/OFD/OKH1WN, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia (L.) Besser), 426", https://doi.org/10.48370/OFD/VXJC3G, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia (L.) Besser), 184", https://doi.org/10.48370/OFD/HKMKBR, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia (L.) Besser), 2170", https://doi.org/10.48370/OFD/GUKROM, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia (L.) Besser), 7441", https://doi.org/10.48370/OFD/BRY36W, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha austriacka (Rorippa austriaca (Crantz) Besser), 3253", https://doi.org/10.48370/OFD/PV6UIK, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha austriacka (Rorippa austriaca (Crantz) Besser), 1507", https://doi.org/10.48370/OFD/YRS1PE, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha austriacka (Rorippa austriaca (Crantz) Besser), 7943", https://doi.org/10.48370/OFD/FESD2M, openforestdata.pl, V3
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha węgierska (Rorippa hungarica Borbás), 6126", https://doi.org/10.48370/OFD/CNVUPN, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Oct 26, 2021
Wołkowycki, Marek, 2021, "Rzepicha błotna (Rorippa palustris (L.) Besser), 448", https://doi.org/10.48370/OFD/JDOIPH, openforestdata.pl, V2
Herbarium
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =