Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja ssaków / Mammal collection (Instytut Biologii Ssaków PAN)
Naukowa Kolekcja Zoologiczna Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży jest jedną z największych kolekcji ssaków na świecie. Znajduje się w niej blisko 190 000 okazów należących do 88 dziko żyjących gatunków ssaków z obszaru Puszczy Białowieskiej i Polski oraz materiał porównawczy obejmujący 163 gatunki ssaków ze świata. W kolekcji przechowywane są czaszki, szkielety oraz wysuszone skóry ssaków. Cenną część zbiorów stanowią okazy lub narządy ssaków przechowywane w etanolu. Dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach częścią kolekcji jest bank tkanek ssaków, który zawiera ponad 20 tys. prób współczesnego i kopalnego materiału 66 gatunków ssaków do badań genetycznych, izotopowych i innych. Jedną z najcenniejszych części kolekcji jest największy na świecie zbiór czaszek i szkieletów żubra Bison bonasus – największego lądowego zwierzęcia Europy i przedstawiciela legendarnej megafauny.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 1,031 Results
Nov 26, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2021, "Neomys anomalus - 75272, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/A98Q76, openforestdata.pl, V1
Neomys anomalus (Mediterranean water shrew) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1968-06-24, in: Białowieża Forest, Poland. Material type: body
Nov 22, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Sorex caecutiens - 61991, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/TF9LFY, openforestdata.pl, V2
Sorex caecutiens (Laxmann's shrew) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1967-02-08, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: body
Nov 9, 2021 - Galeria 3D / 3D gallery
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Sus scrofa - 35, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/J3C6L1, openforestdata.pl, V2
Sus scrofa (Wild boar) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1956-04-07. in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Nov 9, 2021 - Galeria 3D / 3D gallery
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Canis lupus - 170753, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/LVT9AC, openforestdata.pl, V3
Canis lupus (Wolf) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. 2015-10-31. in: Białowieża Forest, Poland. Material type: skull, jaw
Nov 9, 2021 - Galeria 3D / 3D gallery
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Vulpes vulpes - 170974, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/Y8TNUO, openforestdata.pl, V2
Vulpes vulpes (Red fox) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 2017-06. in: Puszcza Knyszyńska, Poland. Material type: skull, jaw
Nov 9, 2021 - Galeria 3D / 3D gallery
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Panthera leo - 55273, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/XIY2YJ, openforestdata.pl, V2
Panthera leo (Lion) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1966-11-07. in: Katowice Zoo, Poland. Material type: skull, jaw
Nov 3, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2021, "Talpa europaea - 34962, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/OTF2L8, openforestdata.pl, V1
Talpa europaea (European mole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1964-03-22, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: head
Nov 3, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2021, "Talpa europaea - 36249, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/WCST6H, openforestdata.pl, V1
Talpa europaea (European mole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1964-07-13, in: Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland. Material type: head
Nov 3, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2021, "Talpa europaea - 32757, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/CGC2G1, openforestdata.pl, V1
Talpa europaea (European mole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1963-08-10, in: Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland. Material type: head
Sep 28, 2021
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2020, "Bison bonasus - 135791, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/LR3CXI, openforestdata.pl, V2
Bison bonasus (European bison) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1980-01-10. in: Białowieża Forest, Poland. Material type: skull
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =