Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja ssaków / Mammal collection (Instytut Biologii Ssaków PAN)
Naukowa Kolekcja Zoologiczna Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży jest jedną z największych kolekcji ssaków na świecie. Znajduje się w niej blisko 190 000 okazów należących do 88 dziko żyjących gatunków ssaków z obszaru Puszczy Białowieskiej i Polski oraz materiał porównawczy obejmujący 163 gatunki ssaków ze świata. W kolekcji przechowywane są czaszki, szkielety oraz wysuszone skóry ssaków. Cenną część zbiorów stanowią okazy lub narządy ssaków przechowywane w etanolu. Dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach częścią kolekcji jest bank tkanek ssaków, który zawiera ponad 20 tys. prób współczesnego i kopalnego materiału 66 gatunków ssaków do badań genetycznych, izotopowych i innych. Jedną z najcenniejszych części kolekcji jest największy na świecie zbiór czaszek i szkieletów żubra Bison bonasus – największego lądowego zwierzęcia Europy i przedstawiciela legendarnej megafauny.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 63,822 Results
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Bison bonasus - 164019, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/9D3AI1, openforestdata.pl, V1
Bison bonasus (European bison) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1995-11-21 in: Białowieża Forest, Poland. Material type: skull, jaw
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Bison bonasus - 163766, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/UHN3KH, openforestdata.pl, V1
Bison bonasus (European bison) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1995-06-08 in: Białowieża Forest, Bison Breeding Reserve, Poland. Material type: skull, jaw
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 128448, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/SEJCBZ, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1978-07-06, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 110316, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/L1B3K4, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1973-07-13, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 46546, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/Q2XAPZ, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1965-09-30, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 125777, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/NXJK6W, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1977-10-06, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 16042, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/EESJ7I, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1955-11-22, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 128503, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/JHSPL0, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1978-07-15, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 46189, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/V0PCDK, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1965-09-27, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
May 26, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus flavicollis - 167554, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/NLU5GC, openforestdata.pl, V1
Apodemus flavicollis (Yellow-necked mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1999-09-22, in: Białowieża National Park, Poland. Material type:
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =