Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja ssaków / Mammal collection (Instytut Biologii Ssaków PAN)
Naukowa Kolekcja Zoologiczna Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży jest jedną z największych kolekcji ssaków na świecie. Znajduje się w niej blisko 190 000 okazów należących do 88 dziko żyjących gatunków ssaków z obszaru Puszczy Białowieskiej i Polski oraz materiał porównawczy obejmujący 163 gatunki ssaków ze świata. W kolekcji przechowywane są czaszki, szkielety oraz wysuszone skóry ssaków. Cenną część zbiorów stanowią okazy lub narządy ssaków przechowywane w etanolu. Dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach częścią kolekcji jest bank tkanek ssaków, który zawiera ponad 20 tys. prób współczesnego i kopalnego materiału 66 gatunków ssaków do badań genetycznych, izotopowych i innych. Jedną z najcenniejszych części kolekcji jest największy na świecie zbiór czaszek i szkieletów żubra Bison bonasus – największego lądowego zwierzęcia Europy i przedstawiciela legendarnej megafauny.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 1,055 Results
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Microtus oeconomus - 2759, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/HASDQZ, openforestdata.pl, V1
Microtus oeconomus (Tundra vole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1948-05-06, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Microtus oeconomus - 2651, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/RSUYBC, openforestdata.pl, V1
Microtus oeconomus (Tundra vole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1948-04-10, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Microtus oeconomus - 2622, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/V6X5LA, openforestdata.pl, V1
Microtus oeconomus (Tundra vole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1948-04-08, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Microtus oeconomus - 2507, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/2ODMPT, openforestdata.pl, V1
Microtus oeconomus (Tundra vole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1948-02-05, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Microtus oeconomus - 2502, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/IPK9PJ, openforestdata.pl, V1
Microtus oeconomus (Tundra vole) from Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS. Collected 1948-02-02, in: Białowieża National Park, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus sylvaticus - 56108, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/O0ZW6Y, openforestdata.pl, V1
Apodemus sylvaticus (Wood mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1958-10-05, in: Werbkowice, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus sylvaticus - 56053, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/LRVETI, openforestdata.pl, V1
Apodemus sylvaticus (Wood mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1956-03-27, in: Miączyn, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus sylvaticus - 55933, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/LTIVRZ, openforestdata.pl, V1
Apodemus sylvaticus (Wood mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1955-11-28, in: Miączyn, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus sylvaticus - 47633, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/3VVDF9, openforestdata.pl, V1
Apodemus sylvaticus (Wood mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1965-08-28, in: Nowogród Forest District, Poland. Material type: skull
Jan 14, 2022
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2022, "Apodemus sylvaticus - 27392, Zoological collection of the Mammal Research Institute, PAS", https://doi.org/10.48370/OFD/NCHCNB, openforestdata.pl, V1
Apodemus sylvaticus (Wood mouse) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1961-08-25, in: Zaleskie, Poland. Material type: skull
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =